KYKLOP o.p.s.: Někdo vidí, někdo ne, společně se bavíme!

KYKLOPáci

Kdo jsou KYKLOPáci?

Základ tvoří bývalí členové o.s. Kyklop CZ, kteří již v roce 2014 vyplnili registrační formulář, ale i nově příchozí lidé, kteří se chtějí aktivně angažovat v KYKLOP o.p.s. Ve všeobecném pojetí jsou to ti, kterým se líbí myšlenka KYKLOP o.p.s. a jeho programová náplň.

Mezi tyto KYKLOPáky budete zaregistrováni, pokud vyplníte a odešlete registrační formulář (blíže v odstavci „Jak se stát KYKLOPákem?“). Tato registrace je zcela dobrovolná, navíc zdarma a skýtá různé výhody a možnosti…

KYKLOPácké výhody a možnosti

Poznámka: V souladu se zakládající listinou a programovou náplní KYKLOP o.p.s., následující informace mohou být aktualizovány.

  1. Informovanost: KYKLOPák je informován o veškerých aktivitách, novinkách a akcích KYKLOP o.p.s. Informace, pozvánky a novinky jsou zasílány prostřednictvím koordinátora aktivit (nebo jiné kompetentní osoby pověřené tímto úkolem) na email uvedený v registračním formuláři, rozšířený obsah je pak k dispozici na webových stránkách: www.kyklop.net.
  2. Aktivity: KYKLOPák má přednostní právo účastnit se aktivit organizovaných KYKLOP o.p.s. (mimo veškeré schůze a zasedání, pokud na ně nebude přizván). Samozřejmostí je užívání veškerých výhod a slev, pakliže budou nastaveny, ovšem musí akceptovat případné omezení dle charakteru dané aktivity, např. věková kategorizace (možná výjimka je popsána v bodě 3.). V případě nahlášení velkého množství KYKLOPáků na danou aktivitu a nedostatku volných míst budou rozhodovat o účasti tzv. „zásluhy“ nebo délka členství.
  3. Spolupráce: KYKLOPák se může podílet na organizaci aktivit, pokud bude požádán o spolupráci osobou zodpovědnou za realizaci dané aktivity. Vedení samostatných aktivit v KYKLOP o.p.s. může jen na základě sepsané smlouvy (pracovní, dohody, nebo dobrovolnické). Může také podávat výkonnému orgánu KYKLOP o.p.s. návrhy na aktivity, jiné či nové, a tím se podílet na dalším rozvoji.
  4. Kariéra: U aktivních KYKLOPáků je možnost kariérního postupu do jedné z funkcí v KYKLOP o.p.s. (správní rada, dozorčí rada, ředitel), ovšem jen za předpokladu, že jsou starší 18-ti let.

Jak se stát KYKLOPákem?

Kdo nemusí vyplnit registrační formulář?

Dobrovolníci (nutná Dobrovolnická smlouva), zaměstnanci, ředitel, členové správní rady a členové dozorčí rady se stávají automaticky uživateli výhod a možností Kyklopáků, avšak jen po dobu trvání pracovního poměru nebo setrvání v těchto funkcích.

Zrušení registrace

Likvidaci všech osobních i kontaktních údajů provádí KYKLOP o.p.s. do 3 týdnů, pakliže obdrží písemnou žádost o zrušení registrace.

Registrovat se jako KYKLOPák