KYKLOP o.p.s.: Někdo vidí, někdo ne, společně se bavíme!

Kdo je KYKLOP?

KYKLOP smajlík

Ahoj!

Jmenuji se KYKLOP a s tím známým obrem mám kromě jména a jednoho oka společného to, že se pečlivě starám o mně svěřené "ovečky", ikdyž ten Cyclop ze známé báje prý byl zlý. To však zůstává pouze v rovině příběhů, a dokonce by se dalo i polemizovat o tom, kdo byl ten zlý. Každopádně já jsem reálný a všichni, kteří mě tvoří, jsou ti nejhodnější z nejhodnějších! Ptáte-li se proč mám tedy to jedno oko, tak je to kvůli tomu, aby bylo zřejmé, že na všech mnou organizovaných aktivitách spolupracují, nebo se jich účastní, lidé vidící s nevidícími dohromady. Společně totiž vidí asi tak jako já na jedno oko. Ještě si ale na mé tváři můžete všimnout jedné důležitější věci než je jedno oko! Víte jaké? No přece, že se pořád směji! Já už totiž moc dobře vím, že i jako nevidomý mohu žít kvalitní a radostný život, natož právě s tím jedním společným okem!

A teď něco z mé historie a přítomnosti. Narodil jsem se v roce 2004 jako Občanské sdružení (o.s. Kyklop CZ), abych se aktivizačními činnostmi podílel na integraci zrakově postižených dětí, mládeže i dospělých do společnosti. Dne 1. 1. 2014 jsem se stal Obecně prospěšnou společností (KYKLOP o.p.s.) rozšířenou o nabídku různých služeb a nových aktivizačních činností. Mým zakladatelem (můžu vlastně říct, že "tátou") je p. Radim Goric, který stál u mého zrodu jako o.s., ale i u přeměny na o.p.s. a nadále se svou prací podílí na mém rozvoji a kvalitě. Není však sám! Stará se o mně tým kvalifikovaných a zkušených lidí:

 1. Ředitel (statutární zástupce KYKLOP o.p.s.):
  Aleš Hrdý
 2. Členové Správní rady:
  Mgr. Daniel SOBOTA (předseda)
  Mgr. Marcela HRDÁ
  Bc. Renáta KALVACHOVÁ
  Bc. Markéta ILLEKOVÁ
  Tereza ILLEKOVÁ, Dis.
  Pavel BÁBORSKÝ
 3. Členové Dozorčí rady:
  Martin NĚMEC
  Pavel HALÍŘ
  Libuše HORNOVÁ
 4. Zaměstnanci:
  Kromě asistentů jsou všichni zrakově postižení a mají potřebnou kvalifikaci i důležité zkušenosti
 5. Kyklopáci:
  Jádro tvoří bývalí členové Valné hromady o.s. Kyklop CZ, ale postupně se ke mně přidávají další a další lidé

Všichni výše uvedení lidé (taková "moje rodina") se pečlivě starají o blaho a spokojenost mých klientů a o naplnění mých veřejně prospěšných i aktivizačních cílů. Teď bych se zde mohl rozepsat, co a jak přesně organizujeme v rámci veřejně prospěšných činností, ale to vše naleznete přehledně uspořádáno na tomto mém webu, který pro vás zpracoval další zrakově postižený člen mého týmu student informatiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Jiří Valůšek. Já i celá moje "rodina" doufáme, že vás KYKLOP o.p.s. něčím z toho co nabízí zaujme, a že vás brzy tím mým jedním okem mezi námi spatřím!

Tak brzy nashledanou!

Soubory ke stažení